skip to Main Content

Bransjeforeninger og godkjenninger

Bransjeforeningen for storkjøkkenleverandører.

Horeka legger stor vekt på god kvalitet og service til våre kunder. For å sikre dette er vi medlemmer i Bransjeforeningen for Storkjøkken leverandører i Norge.

Navn, adresse og kontaktinformasjon:

BFSN, Olaf Schous vei 18, 0572 oslo

Tlf: 95 00 1888
E-mail: bfsn@bfsn.no – Hjemmeside: www.bfsn.no

NSF, the public health and safety company.

Alle kasseroller, stekepanner, stekeutstyr og gastronormkantiner vi leverer er godkjent av NSF (National Sanitation Foundation), en internasjonal anerkjent nonprofit organisasjon som utvikler standarder for offentlig helse og hygiene samt for beskyttelse av miljøet.

For kontakt og mer informasjon:

E-mail: info@nsf.org – Hjemmeside: www.nsf.org

Hva betyr CE-merking?

CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt oppfyller sikkerhetskravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene. Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt og det tilsier at produktet ikke skal være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.

Flere av produktene vi leverer innenfor Helse og Laboratorieutstyr krever CE-merking.

Du finner mer informasjon om hva dette medfører her: www.standard.no

Back To Top